Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 74 Houtvester bij he Staatsboschbeheer t deelt mede, dat door de militairen es gedeelte van het kampeerterrein bij "Zomers Buiten" is ingericht als voet balveld en dat daardoor een aantal vliegdennen zijn gekapt. De aangericl schade wordt geschat op 75»= mede verband met de omstandigheid, dat hel terrein zijn waarde als kampeergele genheid gedeeltelijk heeft verloren. Aan d' den g« houtvs zocht in de ge' er dit ge bruikr mits i ruimd rein v bezige voorne stemme daarom

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 37