Hl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen f na een Bovendiep ken van aar zijn. luchtge- voorloopigjl len tegen kapitaal- .ieten, die I94O moe- ad f,220,-- ;ewonen tor onder- 1 en voor ïaar 1940 de maand enzine zijn re in op de 3 "bevindt. r te mogen itbreiding doen uit- jeeten. n verzoek van de noo- ,'ot overbrenging der credieten wordt besloten. Kennisgenomen, Onder handhaving van het besluit van B.en W. dd, 25 Juni 1940 wordt op het verzoek afwijzend beschikt. Aan den Directeur van Gemeentewerken wordt opgedragen spoedig rapport uit te brengen over de kosten verbon den aan het weder in bewoonbaren staat brengen van de noodwoning aan den Wiekslooterweg. In overleg met den Rijksinspecteur zullen enkele werk verschaffingsobjecten worden besproken. l? Gelet op het advies van bouw- en woningtoezicht no, all 26 wordt besloten de aanvrage no,1/1662 in te willigen» I jzy/y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 384