ft NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS IDE VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN9... Juli19Ï.4.C.,... Tegenwoordig de Heeren J.ï.•A-L.des. ...TombeBurgemeester H»J.Gasilleen A«,y«Hiljipysty Wethouders. Secretaris J..». G..«.A.rBateJlb.urg..« TypTvdW t/m .2.10, Afd. IV Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 386