Bakker EJ.v.d e verving functie estendi- Soester- in het akeli.k is e kosten bescher- ei-Juni j Hoofd van ten waar gedrongen gegeven een hrift rekken te stellen i den dienst or de P. mogen aal aan ie bedoe- ïfeningen cijdags en ss Bins- 3 van het pgenomen, )ora werdj 3 van de rerden ïinist ra- sming van ite-Unt- tdmini- n ESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. i De Burgemeester wordt gemachtigd tot het nemen van de noodige maatregelen in overeenstemming met het voor- jC-" stel van den Inspecteur. ,/ordt besloten. Besloten wordt onder de gebruikelijke voorwaarden het J2 oJy gymnastieklokaal in gebruik te geven V kennisgenomen Kennisgenomen. Kennisgenomen. q f /n*. 1*^6 waé </-■

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 388