NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS jL So VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN12J u 1 ..i192 40. Tegenwoordig de Heeren ïvlr.A.L.des Tosibeburgemeester, H. J.G-asille en A.P.Hilhorstwethouders Secretaris JG.A.Batenburg Afwezig Afd. I Afd. II Afd. III ƒ1 Afd. IV Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 71.1t/m718 Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 394