NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.6... Ju.ILi193....4.Q.» H» J«Gasjlleen A.P.Hilhorstt'.Vethoaders. TypTvclVv Tegenwoordig de Heeren w"..4 01 Secretaris «J.•..Cf.» Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/mISó,.. Uitgevoerd Afd. I/L Afd. II -f Afd. III: 1Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 400