v u BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .Besloten conform voorstel. •Besloten wordt aengrondafstand wel te accepteeren en met de voorbereiding vaneen uitbreidingsplan voort te gaan. as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 408