NOTULEN JL - é?- BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN19.. J.ami.axi H ».J.....üas.lll.e e.n ...A.»P..«hiluDi.stw.elbiio.ude.i.s Afd. II Afd. Tegenwoordig de Heeren ..Ml .A.pm'As.s ora.be ...P.u.zg.e.rae.e.s.:t.eï Secretaris ..J..«.Q-..«A.*.i3.at.eilb.U.I.g. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 40