NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.1.9.... Juli.. .H..J..Gasillg....en...A.«!.ï..».Eilii.QJ..s.t..,W.s.t.&Q.ud.e..l.s.., .7.5.5..,.. /£f TypTvdw 193.40... Tegenwoordig de Heeren Bu.ïg©6 I Secretaris P...JX.,.Gr..0..0.t., 1.« s,.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers7.3.9t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III1.0Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 410