Jj- V' x t kv. BESLISSING goedgevonden. Afdeeling en No. Aanmerkingen Aldus wordt besloten. belet op het advies van Bouw- en .Woningtoezicht no. )0 wordt besloten de bouwvergunning no.2/561 in te willigen. j~S-J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 416