NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.6i193t 4-0. Tegenwoordig de HeerenA.L.des Tombe burgemeester J.t.GasilX.g.en... A.P...H1lh.or.stwethouders.. Secretaris JGA.Bat ehbur g Afwezig .7.6.9. t/m784 Afd. IAfd. II Afd. IIIAfd. IV i J i 7 Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 418