'Ji J- ï- /y'A CU J Ling enst i-jke ien in diensi Hen fSpr. van dig en vop and de eer tebe- n te ch aan- admi- 29 het zal oning norm au gel ouden van De aar. boo- ange- van g en stern en. ng be- oozen ,n met bermen komt trans*- Afaeeling BESLISSING Aanmerkingen en No De gevraagde machtiging wordt verleend. De vergadering neemt van een en ander kennis en gaat accoord met de in dezen door den Burgemeester onder nomen stappen. Verleend. 1*4/3// r&\ Het College besluit deze hoeveelheid, indien de kook- proef gunstig resultaat zal hebben opgeleverd, aan de plaatselijke kruideniers te verkoopen. Aan den Raad zal worden voorgesteld een crediet van 562,= terzake te verleenen. Aan den Hoofdopzichter zal worden bericht dat het College op zijn schrijven geen beslissing kan nemen -- indien niet een andere motiveering wordt gegeven onder bijvoeging van een opgave van de verhooging der kos- fa ten indien het transport met paardentractie moet geschieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 420