Volg- num- Afzender of voorsteller mer i Datum Korte innou 783 787 H.Menning, Soest Kapt .Eerstaanw.Ir der Genie J.C. Stumphius i gestort ter vergoeding van gevorderde gereedschappen, n.1. 7 batsen, 3 schoj pen en 2 spanzagen en vraagt machtigin hiervoor nieuwe gereedschappen aan te koopen. verzoekt vrijstelling van vermakelijk, heidsbelasting voor een opvoering van "Elckerlyc" op 13 Augustus a.s. in het openluchttheater zendt een proces-verbaal in betreffend de toe te kennen schadeloosstelling voor de Openbare school Beetzlaan. In verband met dit proces-verbaal wordt een schadeloosstelling toegekend van 1725,25. De gevi Verleer Met eer De ontv vangst 'irft! I, iiMb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 423