J Volg num mer 756 - 757 758 759 760 761 Afzender of voorsteller Datum Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken. fa.G.v.d.Hoef en D.Stam, Soest. Directeur van Ge meentewerken. T.B.C.vereeniging Directeur van Ge meentewerken. Korte inhoud biedt ter behandeling aan een verzoe om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. rapporteert omtrent den verhoogden prijs voor levering van afdekgrint voor de te teren wegen door de U.V. ïoltu. verzoeken wederom verlenging van hun bouwvergunning, verleend dd. 25 Juli 1959 in verband met de omstandigheid dat het terrein aan de molenstraat waarop gebouwd zou worden bezaaid is zoodat zij den bouw niet tijdig kunnen aanvangen. deelt mede zich in verbinuing te heb ben gesteld met den heer J .kraaijen- brink te Botterdam voor het verkrijge van grondafstand ten behoeve van een verbreeding van den noorderweg. vraaöt of het College in principe be reid is een bijdrage uit de gemeente kas te verleenen in de verpleegkoste van Tjalling hoekstra, Plasweg 20 in het sanatorium "sonnevanck" te Harde wijk, verpleegkosten ƒ.2,75 per dag. De Prov.Utr.1«B.C.Ver. draagt bij ƒ.0,69 per dag (Max.ƒ.50,® per jaar) De B.C.Ver. Soest draagt bij ƒ.0,10 per dag. De Diaconie der Geref.Kerk te Soest heeft zich bereid verklaard ƒ.0,50 per dag bij te dragen, haar de gezinsinkomsten wordt een on derzoek ingesteld. De vader is even wel tot nu toe niet in staat gebleke een bijdrage te verleenen in de verplf?e kosten van zijn dochter ^ntje, die me de in "Sonnevanck" wordt verpleega. zendt een J-tal prijsopgaven voor het schoonmaken van de Wieksloot (sloot aan de Zuid-zijde van den Jiekslooter weg Gelet 0 21 word ligen. net Col Aan v.a omtrent moeten Tegen c genoemd zwaar het Col bijdrage 1Het P.S 2Aan in doo: gevi ii!*i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 427