j 3hSL!SS!NG Afdeeling j Aanmerkingen en No. I Gelet op iiet advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 1 aJj- j?1 wordt besloten de bouwaanvrage no.1/1666 in te wil- ligen. g Het College gaat met genoemde pxijsverhooging accoord. \y I Aan v.d.Hoef en btam zal worden bericht, dat zij zich ^Ji- omtrent de wijze waarop de bouw Kan worden aangevangen X moeten wenden tot den .Directeur van Gemeentewerken. //wW Tegen overname in eigendom, onder de in het rapport j/ genoemde voorwaarden, bestaat bij het College geen be-i j zwaar. 10 Het College is in principe tot het verleenen van een gJL. bijdrage bereid. t. vs r 7 1. liet schoonmaken van de sloot vvordt opgeuragen aan i [/- A\ P.B.Vogel voor een bedrag van /.104, V r(>W I 2. Aan den heer Insinger zal een bijdrage van 52,= in deze kosten worden verzocht, refereerend aan helt door hem op 4 mei j.1. met den gemeente-secretaris gevoerde onderhoud. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 428