NOTULEN 1;^ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS t /^P VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANiO.J.ali1934.fi. Tegenwoordig de Heeren iuï A L de S TX .JU. JGasille At.guftlIhftrajL»fffiJfó&U&fiXB Secretaris ..sI..»..G.»A».^.&.t..üft.te.UJ.g.!» Afwezig Accoord 135.. Afd. IAfd. II Afd. III..ffl). Afd. IV: ïypv.d .Vu'. De Wethouders. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummerst/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 434