Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Directeur Gemeente werken. Directeur Gemeente werken. Centraal Verifica tiebureau te s-Gravenhage burgemeester en wethouders van Amersfoort Directeur Gerneenti werken. ilaatsvervangend boofd van den nbd deelt mede dat door de vVed.K.Roozen- daal-Üss Soesjerbergschestraat 69 niet is voldaan aan de aanschrijving van 12 Juni 1940 tot verbetering van de drinkwaterleiding in dat perceel. bericiit omtrent de aoor koster gestelde voorwaarden voor afstand va een strook grond van het perceel Prins Bernhardlaan no.21 ten behoeve van een verbreeding van dien weg. In verband met de door den heer koster gestelde hooge eischen, wordt seerd deze aangelegenheid als te bescnouwen. geadvi af ge daan zendt in een rapport betreffende de plaats gehad hebbende controle van de Jaarrekening der woningstichting ?Patrimonium" over 19^9* verleenen toestemming eventueel gas van de gemeente Baarn te betrekken, indien Amersfoort de benoodigde hoe veelheid niet kan leveren, of gas aa. Baarn te leveren, ingeval Baarn door -^enige storing in moeilijkheden zou komen, en Amersfoort in staat is zon der schade aan hare belangen dat gas te leveren. zendt in prijsopgaven voor maken van een schuilloopgraaf bij het Baadnuis, en deelt mede dat door hem reeds op dracht is gegeven aan laagste inscnr ver rapporteert omtrent de hooge telefoo kosten der laatste maanden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 435