NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN3.1slttli.19Ï...4.Q.S. Tegenwoordig de Heeren Mr.«A».Jb.»..d,.e.S.....Ï.Qml3.e.,tóUrgeme..e.JS..t e r .e.n....A.«P..».üiliio.zs.t..,j(.e.tiiD.ad.e..i.s.» 798 Afd. 14? Afd. II Afd. III: Afd. IV: - f ï'ypT .v.d.W. Secretaris ...d..»..ü:.«.A.«Pa.ti.en.b..UXg.i! Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 440