num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 796 797 798 Inspecteur Rijks dienst Werkverrui ming. Directeur Gemeente werken. xBeuzel, Gemeente bode komt in de vergadering ter besprekin van eenige voorloopige plannen ten aanzien van werkverruiming iiem mede gedeeld bij schrijven van 12 Juli j.1. Van de bespreking is een afzonderlijk verslag samengesteld. Dit verslag is aan deze notulen gehecht en voorts in het desbetreffend dossier opgelegi brengt nader rapport uit over te ver richten herstellingen in ae openbare school aan de neetzlaan. na deze vergadering wordt in de raad zaal door het voltallige College en in tegenwoordigheid van ambtenaren ter secretarie en vertegenwoordigers van het Politiecorps afscheid geno^- men van i'eunis beuzel die gedurende 55 jaren de gemeente heeft gediend en thans in zijn functie van gemeente bode de gemeentedienst met pensioen gaat verlaten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 441