?8,= ■584,= V ify. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt in een volgende vergadering naar aan leiding van het gesprokene nadere beslissingen te nemen Besloten wordt overeenkomstig het advies van den Directeur van Gemeentewerken als gewoon onderhoud der scnool over te gaan tot voorziening killen tot voorziening hang^ en sluitwerk tot voorziening dakgoten 144,= 142,= Totaal Dit crediet wordt toegestaan, terwijl niet tot bui tengewoon herstellen van de school zal worden over gegaan aangezien de Directeur van Gemeentewerken dit niet noodzakelijk acht. ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 442