NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2 Augustus193: .40... Tegenwoordig de HeerenK*J.Gasille ,laco-burgeiae.ester A,P «Hilho.rstwethouder Secretaris JGA,.Bat e.nbuxg AfwezigA.».L.».&.e.s.Tornde...... .Qmvg.em.eest ar.. Accoord De Burgemeester, De Secretaris, AAzSA. c-S- Bevat volgnummers .7.9.9.t/m8.0.8. Uitgevoerd j Afd. IAfd. IIAfd. III..Lr/.Afd. IV ..jDï

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 444