afdee- btena- et ver- btalarm a van BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen de ten Kennisgenomen, me vooï re estane te ne ring Met het "bedrag van 1507,30 wordt genoegen genomen, y i-jke ca- 1 Juli ng blij- Kennis genomen, V? bouwen t nieuw nen is n advi- 940. van het bermen de kos-t ng die- anen 3rige 3n ge- 3ht van het bermen gedeeld, 3 be doekt Dnen 3rige Conform advies Dir.Gem.werken wordt op het verzoek afwijzend beslist. Kennisgenomen. 3 Kennisgenomen. De gestelde voorwaarden worden aan- j V' vaard, terwijl spoedig met het werk zal worden aange- vangen. Omtrent het juiste tijdstip van aanvang zal nog nader bericht worden gezonden. sn ge- 3ht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 446