m Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 806 807 M 808 Incasso-Bank N.V, Voorzitter Oommissie Open bare Werken deelen mede dat er aanleiding bestaat de wettelijke aansprakelijkheid-verze.' kering der gemeente over te sluiten. vestigt er de aandacht op, dat den Raai een voorstel moet worden gedaan inzake! voorloopige vaststelling van de bedra- gen, bedoeld in art.55 ter der Lager- Onderwijswet (uitgaven voor onderwijs over 193^) brengt advies uit over het in het rap- port dd.18 Juli 1940, door den dir.Geu, Werken gedaan voorstel inzake den bom van een veestalling bij het door de gemeente aangekochte huis aan den Lange Brinkweg. De Oommissie adviseert de voormalige oude boerderij te doen af breken, daarvoor in de plaats èen nieuwe boerderij te stichten en het ontwerpen der plannen daarvoor in han den te geven van een te dezer plaatse wonenden architect, die meer in het bijzonder deskundig is op het gebied van den bouw van boerderijen. De f< terw: zien verb: Aan ontw< Aan zal medec te hi bouw< een c gesti «•V ,11 »l; i r>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 447