NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN V.Augustus1940.,. Tegenwoordig de Heeren Mï. AA.de S.T.Qi&b.Q.I&.6 6 S.t» e I H«J«Ga8ille en A»P»HilhorstWethouders» Secretaris ..it.f.dAuatgnbuïg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers .ö.QRt/m 92.1 Uitgevoerd Afd TV. tfh. Afd I Afd. IT Afd TIT V TypT»v.d.W#

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 450