Tv Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 821 wethouder hilhorsti. Jingevolge arbeidscontract da. 20 Ju li 1958 ƒ.1,50 per week. Verzocht wordt te beslissen of beu zel over de maanden Mei, Juni en Juli 1940 ƒ.1,50 per week kan worden uit betaald vraagt of het schoonhouden van de openbare lagere school kerkebuurt door me j .van Asch, op normale wijze wordt betaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 455