u NOTULEN jc n BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .9 Augustus1940....... Tegenwoordig de Heeren OX-ri dR.s O.QHlbY j .-J.UX.g_e. messt°r h. j u;asille...en..A..i ..te.t.:i.ou.de.x.ü Secretaris 9. 0..Y.«.Y.S .t.e.tlüU-.X .g Afwezig Accoord De Wethouders, Cd De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers h.2.2 Uitgevoerd Afd I-V.Afd. II Afd. III: Afd. IV: ../.p ïyPT v(i7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 458