Volg num mer Afzender of voor steller Datum Korte inhoud en 1 en 2 Maart a.s. in het school gebouw aan den Postweg te houden ba- zar geopend te mogen houden op 29 Pebruari en 1 Maart tot 10 uur en op 2 Maart tot 11 uur des avonds. 89 Directeur van Ge meentewerken. bericht omtrent de vordering van de perceelen A 10^2 en 1218 door de Mi litaire Autoriteiten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 45