n w 3 verbree r in be sluiten hen van p cien noc] fstraat sdeelte ceel van dames 01- n, dat de omen op an. cooru woi stand bij ge gegeve. aat resp. cnoonma- laan oder dit van den UVGen- gemeente paalde in nte en ae esloten an een co: or genoen van drie n gemeen-; rklaring, an 1.1a r le ue Krank is ter gskosten. dslagen derw^ers dragen uurt t.1939» rkebuurt pt.19:59 c.19^9 rkebuurt g.19^9 BESLISSING nesloten wordt 1 Afdeeling en No. iSJj 2. niet over te gaan tot het maken van nen Klinker bestrating, doch aaiHoorderwegna grondafstand bij wijze van deugdelijk onderhoud te brengen in denzelfaen staat als het eerste gedeelte, gere kend vanaf' de /redehoff straat zoolang uoor K. Woudenberg geen grond wordt afge staan, het gedeelte van den weg voor zijn perceel in den huioigen toestand te laten, van net eigendom van de dames Oldenhoff zooveel te nemen, dat de beide aldaar staande Doornen op haar terrein blijven staan. onder toekenning van ontslag ais schoolscnoonmaak- ster aan I~e j .C.v.d .Berg, wordt ais zoodanig Liej.E. Kampnorst aan de ü.n.school neetzlaan op arbeids contract als schoolscnoonmaakster aangenomen. .besloten wordt den Kaad voor te stellen de navol gende voordraent op te maken, teneinde deze aan he bestuur aar h.V.Centrale Slacntplaats voor het doe eener Keuze aan te bieden: 1. cJ.uooder; 2. J.otroband, 3. P,-6eenman. he afgifte van een desbetreffende verklaring öoedgevonden. fordt nccooru Aanmer kingen V- 3 Mi 1/ cLQ.11 .1 CO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 460