Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 827 828 829 Directeur Gemeen te wexken De Voorzitter. MevrJ.de Euiter-kraaikampo1 school Kerkebuurt 2135,= ing. 1 Mei 1940 Mej.A.B.floegsmao1.school neetz- laan 1225,= ing.1 Urt.1940. zendt prijsopgaven in voor het bou wen van een schuilloopgxaaf aan den Verlengde Postweg te doester- berg, met voorstel den bouw te gun nen aan J.J.iviets te boestdijk voor .1480,=. stelt aan de orde het nemen van een beslissing over de voorberei ding van plannen tot werkverrui ming, waarover in de vergadering van Guli 1.1. een onderhoud met den heer Inspecteur van den Rijks dienst voor de werkverruiming plaats vond Directeur van Ge meentewerken. zendt in een berekening van kosten, verbonden aan het herstellen van de school i^erkebuurt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 461