NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .1.5...Augustus -• 194.-0-.- Tegenwoordig de Heeren Ifc .JL Iu.das.ÏOItthe.t--"b-Tilgemees ter Secretaris J.0-A-Bat-en&ur-g Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, - Bevat volgnummers 8-3-Qt/m .a42- Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 464