Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 842 MevrSGLandweer- de Visser e.a. verzoeken wijziging van de verorde ning regelende de geneeskundige ar menverzorging in dien zin dat een vrije keuze van verloskundige hulp eener vroedvrouw zal ontstaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 469