-1 BESLISSING Overeenkomstig het door den gemeente-secretaris uit gebracht rapport zal aan den Raad terzake prae- advies worden uitgebracht. - Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 470