NOTULEN V. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Ma- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN "1 Augustu.s.194,0... Tegenwoordig de Heeren H..I «Gaai 11» Secretaris .<J..O.f.A.».Jiat.e.ïlh.UI'.g.» Afwezig .A.#'L*de.8...T.Qmb&-,--iiu:r.g&m.e&s.t&x-» Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .0.4.5t>'m .0.5.7. Uitgevoerd Afd IWAfd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 472