v' i'- BESLISSING 1 V V 1^77 Afdeeling en No. Aanmer kingen dsno- ne opmerkingen zullen ter kennis van den Raad woxaer gebracht rzeke- 1 ook oox Kennisgenomen 7 f aj> 24 'h wac} it s kxu rzoek te wex Aan de wachtgeldregeling zal worden medegewerkt AA Zpya na te aaide vonden s kun- rvoox erkver- lot wexkobjecten voox wexklooze intellectueelen wor den aangewezen; a. het texugwexken van de ouae bevolkingskaaxten c.q register van ae bevolking naar het nieuwe systeerr b. het maken van een begin met de gemeente-eigenaom- men-administxatie c. de werkzaamheden genoemd doox den Inspecteux van folitie in zijn schreven van 9 Augustus 1940; d. id. doox den technisch Ambtenaar Gasbedrijf in z^n schrijven van 9 Augustus- 1940. ne Directeur van Gemeentewerken heeft telefonisch aan den Secretaris medegedeeld dat doox hem geen wexkzaamheden voox dit doel kunnen worden aangewezen AA oox te xaxi vex- an min- Aan den Raad zal een terzake uienend voorstel worden gedaan olge aan nogen een Aan i.ae j ..Jegenkamp zal een bedrag van ƒ.0,50 per week te rekenen vanaf haar opname te Gennep ter beschik king worden gesteld. rich- axscne an het ie- Aan W.Dlamman zal een aansenxijving worden gericht. V» Jj- j i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 476