NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .2Q..Auguatua 194...0.... Tegenwoordig de Heeren JGasille,loC0—bUTgSJIieester A.r.IIlli.oxBt.t.v/etliauder Secretaris A-Bat-eïTb-U-rg- Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 858t/'m 865 Uitgevoerd Afd I: Afd. II: Afd. III: ...J. Afd. IV: .-4* rf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 480