Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 863 Bouwk.bureau H. Bakker verzoekt indien mogelijk een globale opgave der grondprijzen en de lig ging der gemeentegronden te mogen ontvangen 864 1e Afdeeling rapporteert naar aanleiding van de beschikking v.d.Secr.Generaal v.h. Dep.v.Binnenl.Zaken van 9 Aug.1940 no.19426, houdende administratieve regeling van de uitvoering van de Inentingswet en de aanvulling van de Handleiding Bevolkingsboekhouding. Voorgesteld wordt de verdeeling van de daarmede verband houdende werk zaamheden tusschen de afdeelingen Alg.Zaken en Bevolking. 865 Fa.J.0.J.Knegt en Zonen,Amsterdam zendt een aanbieding voor verzeke ring tegen brandschade van de eigen dommen der gemeente bij Nederland- sche Verzekeringmaatschappijen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 483