NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .23 August Ui?194.0.... Tegenwoordig de Heeren .feAM .des...xomb9 ,....ij.urgemeester H.J.Gasille en AP«Eillaoist, We ~kh.Qaclaxs. Secretaris A.?AS-Rftï Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, Uitgevoerd Bevat volgnummers Afd. II ö66 Afd. III: t'm Afd. IV: -L'^yp i -1. v cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 486