Volg num mer Afzender of voorsteller Korte Datum 866 867 868 Bestuur van de Vereeniging tot be strijding der T.B. C. te boest. .Directeur van Ge- raeent ewersen. Gemeente-Ontvanger vraagt een bijdrage in ten ten behoeve van de tiënten: B.<J .Hamming een bedrag over het tijdvak van 29 Augustus 1940. 'ij.Hoekstra een bedrag over het tijdvak van 22 -December 1940. de verpleegkos navolgende pa van 242,80 April - 29 van .300,45 duli - 31 stelt voor aan den klerk-teekenaar bij den dienst van gemeentewerken w A.S.van Meel een extra periodieke verhooging toe te kennen. biedt gemeenterekening over 1939 aan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 487