nn wfl, BESLISSING De bijdragen worden verleend. besloten wordt niet op het voorstel in te gaan. ve rekening wordt ter verificatie in handen gestelü van het Verificatiebureau. Afdeeling en No. Aanmer kingen k2 oAl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 488