NOTULEN BURGEMEESTEE EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.3J.anuar.1 ...R*.J.-..Gas.i.Ileen...A...E...Hi.Hiox.s.t..,.w.e.th,QUder.s Secretaris J G .A» Ea.t .6 lib.ur. Afwezig B .90. Tegenwoordig de Heeren Mï".».A.«.L.«.!iS.S.....T.QIElb.©..,,l3.'UX.gei!ie.e.S.t.ej' Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 48