n <4 /W). fr) BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Kennisgenomen. Het "bedrag ad 1745,17 zal voor aan vulling van de post "onvoorziene uitgaven" worden benut Bij wijze van proef zal het vervoer der kinderen per autobus m.i.v. 1 September plaats vinden. aAd-- V vj p. De tarieven worden conform dit voorstel vastgesteld. Kennisgenomen Kennisgenomen. 17 aJty~ v 1- /ytf.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 494