M. V4 kA Ml' BESLISSING iiA y- oJJ- V* ii :r? sn, aarigii. Afdeeling en No. Aanmer kingen De verzekering bij de Nederlanden van 1845 wordt met één jaar verlengd. De gevraagde medewerking wordt verleend. De gevraagde ontheffing wordt vanaf 1 Juni 1940 verleend 1^Jx. Kennisgenomen. Het verharden van de Middenlaan zal worden opgedragen aan de Ned.Heide My met verzoek om over de uitvoering overleg te plegen met de be trokken houtvester van het Staatsbosohbeheer. Aangezien uit het terzake uitgebrachte politie rapport is gebleken dat adressanten van hun voorne men afzien, wordt het verzoek niet nader in behan deling genomen. i Besloten wordt zich nogmaals te wenden tot den Secre taris-Generaal wnd.Hoofd v.h. Dept.v.Waterstaat en "te wijzen op de urgentie van de verbreeding van de Torenstraat. Verzocht zal worden alsnog tot deze ver breeding te willen besluiten. Kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 498