Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 892 A.0.Dammers doet toekomen een afschrift van het procesverbaal van verpachting dd.7 Augustus 1940 (naweide), hetwelk door de pachtkamer te Amersfoort op 16 Augustus 1940 is goedgekeurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 499