NOTULEN jl. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 30 Augustus194 Q. Tegenwoordig de Heeren A.L.«d,6S ..To.Dl.be.^Vb.UI'gQme.eS'ter .K».J...Gas±lA.e...en-.A„P„Hiliio.rs:t.,...we-tho-udea,3,.- Secretaris ..P.„Q».Gr.0.Ql^ Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .89.3t/m 90.0.... Uitgevoerd Afd IAfd. II Afd, III: .4../Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 502