NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .3...September 194...0.. Tegenwoordig de Heeren Mr...A.Du*de.S...T.omb-e.,----b.'Ur-g-eifle-ester 0 DJGas i 11 e.enAPHi.llior s twe thouders Secretaris P.*.C...Gro.Q."t Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, .90.1 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. III: ...Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 506