BURGEMEESTER EN WETHOUDERS L - (Tu-M DER GEMEENTE SOEST VAN 6 oepteuoer 194..O.. VAN DE VERGADERING VAN Tegenwoordig de Heeren .Mr.M-.i*&es...ï.Qmb.e.,.burgemeester .H.J.ftaallle...en.Ju P ..Hi lh.o.r.s.t .,.y/.e "tliQude r.s. Secretaris P.C.Groo"t Afwezig Accoord Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 9.1.4tlm -927 Uitgevoerd Afd I ...wvjC..... Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 514