In overleg wordt "besloten hierover met den Minister van Waterstaat te correspondeeren. Tenslotte toont de heer Bakker het nieuwe wegen plan voor het Hieuwerhoekplein. Een ontwerp teekening met koopakte wordt dezer dagen in drievoud toegezonden. Hierna sluiting der besprekingen. De Secretaris De Voorzitter Typ:D.B. coll:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 51