_sG-al- Is niet ;richte verplaat- ;aande BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Aan den eigenaar van het erf, den heer W.van Doorn Gallenkamp Pelsweg 18 zal een aanschrijving worden gericht^tot het, op straffe van een proces-verbaal, binnen één week verwijderen van het reclamebord op zijn erf.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 520