NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS UT" VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN jOSeptember 194 0. Tegenwoordig de Heeren M?. L»deS Ojnb®.j.-Pt6ï» jjjt J. dasills en n.T.üiliiorst.otriouaers Secretaris d. z A .i.ii t ff rib UI^ Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, jZ^_ - - f De Secretaris, Bevat volgnummers 9.2.0... t/m 9.42.* Uitgevoerd Afd IAfd. Afd, III •Afd. IV: Typ T v a ,1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 522