J I Volg num mer 928 929 930 931 932 933 Afzender of voorsteller ivi.M.vWe lij hoofd o.l.school a/d Beetzlaan Bestuur der Ver- eeniging voor Chr L. en U.L.G. te Soesterberg. H.Stam, -öurg.Bxo- thestraat Soest. Datum Ver. Scholen met den Bijbel weg 22, So Heuvel >st Groene Kruis, So- phialaan 3,Soest, Plaatselijk Comité B.K.Vacantiehuis "mooi-Gaasterland 13, Korte inhoud verzoekt toestemming om de ambtswo ning op 1 Kovember a.s. te mogen ver[. laten. vestigt er de aandacht op, dat niet de R.k.school te Soesterberg, doch de Chr.school aldaar het perceel Kampweg 46 in gebruik zou krijgen. Verzo-ht wordt: a. inzake de verlichting van het pe ceel net noodige te doen verricIH ten; b. kapstok-en te doen aanbrengen ter| de ;assen enz. aer behoeve van leerlingen; in den tuin van net perceel een scia.uiloncierx^omen te doen maken. vraagt vergunning om met paard en rijtuig standplaats te mogen innemen aan de spoorwegstations in deze ge-fl meente Be Inspecteur van politie adviseert! de gevraagae vergunning onder voox-j waarden te verleenen. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte in de week van 23 V1 28 September 1940. Be procureur-generaal heeft geen be zwaar verzoekt toestemming tot het houden eener straatcollecte Be procureur-generaal heeft geen be zwaar verzoent toestemming tot het nouden van een openbare inzameling op Za terdag 14 en zondag 15 Sept.1940^ Be Procureur-Generaal heeft geen i)B 1 .'v V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 523